Organizatorët dhe mbështetësit

Linux Weekend 2017 organizohet nga komuniteti i Open Labs Hackerspace në 25 dhe 26 mars në Tiranë, Shqipëri.
Organizues
colour_horizontal_noslogan_rgb_600_133
Mbështetës

Partner Mediatik